SBC hľadá takých zástupcov, ktorí rozumejú potrebám zákazníkov, a vedia ich počas práce brať do úvahy. Ten, kto sa chce stať zástupcom SBC LED, musí splniť dve podmienky:

(1) Musí mať príslušné kanály na predaj produktov
(2) Musí mať dostatok zodpovednosti

SBC spolupracuje so svojimi zástupcami vo vytvorení predajných kanálov, aby zákazníkom poskytol najlepšie služby.
Zo 100 spoločností sme sa dohodli s tromi najväčšími nákupnými agentúrami. SBC vstúpil na trhu Európy a Ameriky. Produkty SBC sú použité aj vo Francúzsku, Dánii, Holandii. SBC LED displej už dostal certifikát CE. Vďaka úspešnej výroby, riadenia, kontroly kvality a dodávok dostávame od našich zákazníkov a dodávateľov stále viac a viac úcty a uznania.