Definícia ľudí SBC: použi SBC manifest pre skontrolovanie vlastnej zmysli a činov, a znes za nich zodpovednosť.
 
    1. Definícia ľudí SBC: použi SBC manifest pre skontrolovanie vlastnej zmysli a činov, a znes za nich zodpovednosť.
Princípy SBC: 1) Účinný a kvalitný tím je základom konkurenčných schopností SBC LED. Najväčšou hodnotou  SBC LED je zodpovedné, silné a úmyselné riaditeľstvo. Úcta voči osobnosti je dôležitá pre SBC LED, preto by nikdy nezamestnal pišných a nafúknutých ľudí.

    2. Kódex obchodného správania SBC
SBC pracuje pre získanie príjmu. Okrem toho od našich zamestnancov očakávame prísne dodržiavanie etického kódexu, špecializáciu a zodpovednosť.

    3. Pracovné prostredie zamestnancov SBC
 SBC sa snaží zaistiť najlepšie pracovné podmienky pre svojich zamestnancov. Na začiatku nám bude ťažko, ale pomocou spoločnej práce to čoskoro zmeníme.
 
    4. Školenie zamestnancov SBC
(1) U SBC poskytneme mnoho tréningov, ako napríklad školenie zamestnancov, stráží aj klientov.
(2) Zúčastníci tréningov sa môžu zoznámiť s kultúrou SBC, s produktami, s manažmentom a so základmi vývoja výrobkov.Školenie obvykle trvá 1-3 mesiace.
(3) SBC dáva pozor na odlišnosť pracovných tímov, preto poskytne odlišné typy tréningov. Takto sa sanží pomôcť svojim zamestnancom.
(4) SBC poskytne rôzne školiace materiály, takže je príležitosť aj na samotné učenie. V nasledujúcich rokoch chceme  vytvoriť identifikačný systém pre klasifikáciu kvalifikácie, aby sme lepšie spoznali schopnosti našich zamestnancov.

    5. Vývoj zamestnanosti SBC
Identifikácia kvalifikácie v SBC je dvojstranná: vezmeme si do úvahy technických zamestnancov a riaditeľstvo. Dávame pozor na odstránenie nedostatkov, zamestnanie je neustálé.

    6. Komunikácia SBC
Pre nás je dôležitá komunikácia, veríme v princípe: „dá sa dostať na druhý breh”.  Proti nedorozumeniam a nespokojnostiam sme vytvorili viac komunikačných kanálov pre jednoduchšie dialógy medzi zamestnancov.