Customer Focus StrategyStratégia zameraná na zákazníka


    
1. Dôvodom existencie SBC je slúžiť zákazníkom.
    2. Základnou silou rozvoja SBC je LED spotrebiteľský dopyt.
    3. Základnou podmienkou prežitia SBC je rešpekt voči zákazníckym potrebám.
    4. Sústredíme na to, aby sme v LED priemysle vytvorili najviac hodnôt pre zákazníkov.    

       Poznámka v súvislosti zákazníckej hodnoty

    1. Vysoká LED kvalita, perfektná služba, nízke prevádzkové náklady a neustála inovácia sú základom zvýšenia našej ziskovosti.
    2. Perfektná služba
    U SBC je to definované, ako jednoduchosť, účinnosť a dokonalosť.