SBC LED vybuduje globálnu obchodnú stratégiu. Založil už výskumné centrá v Kremíkovom údolí (USA) a vo Wuhan (Čína). SBC má 306 zamestnancov, z toho 30% pracuje vo výskumnej oblasti. Medzi 2006 a 2007 SBC továreň LED displejov poprosil o viac než 23 patentov, aby sa stal najlepšou LED firmou v Číne.


    SBC LED továreň založil 18 vetiev: na 2008 predajné a servízne siete dosiahnu celosvetové dokrytie. Doteraz  boli použité SBC exteriérne a interiérne displeje viac než v 50 krajinách na svete.

SBC založil zámorský výskumný centrum pre splnenie požiadavky LED reklamných tabuľkách v zámorských regiónoch. Snažíme učiť na mieste technických a odborných expertov. V novembri 2006 viac než 60 percentov miestneho generálneho štábu bol nájdený v strediskách spojených štátov.