SBC, ako kreatívny výrobca LED displejov každý rok použí 10 percent svojho príjmu na výskumy. V súčastnosti  má SBC mnoho riešení na technologické aplikácie: bodové skontrolovanie LED displejov, diaľkové skontrolovanie a prenos LED videách.

Systém diaľkového bezdrôtového prenosu LED displejov
Patentovaný technologický produkt, ktorý bol po dvojmesačnom pokuse úspešne aplikovaný na trhu v decembri 2006.

Bilaterálny rotačný LED displej
Patentovaný technologický produkt SBC (Pat. č.: ZL 96 38960.8)
SBC LED lampy: úspor energie robí LED produkty nenahraditeľnými
SBC LED osvetlenie: úsporný, vysokojasný a dlhoživotný LED s vysokou šancou nahradí konkurenčné spoločnosti z trhu osvetlenia.