1. Firemné hodnoty SBC
Špecialita vyhrá dôveru, dokonalosť úctu.

2. Hodnota talentov u SBC
Osoba, ktorá sa dokáže učiť a konať, sám vyrieši vyplývajúce problémy.

3. Kultúrna duša SBC
Kultúrnu dušu SBC tvoria nasledujúce princípy: neustála inovácia, rozsudok a spomienka na to, že konanie je hlasnejšie než slová.

4. Riadenie SBC
Našim cieľom je zvyšovať tímovú výkonnú schopnosť. Vedúci SBC sú účinní a zodpovední.

5. Produktové nápady SBC
Diamantovo-triedna LED kvalita, sledovanie dokonalosti.

6. Technický index SBC
Globálna viditeľnosť, neustála inovácia, rýchlosť a efektivita.

7. Služby SBC
Služby poskytujú hodnotu. Našim hlavným cieľom je jednoduchosť a rýchlosť.

8. Cieľ SBC
Riadenie kolegov –stať sa najsilnejším výrobcom LED displejov.

9. Misia SBC
Nech naši zákazníci použia LED displeje tak, ako televízor – jednoducho, stabilne a upokojujúco.

10. Vízia SBC
Čím viac ľudom prezentujeme presvedčivé stanice našej vízie.