Manifest SBC

            -- Zmysel pre zodpovednosť a česť

            SBC je zodpovedná a spoľahlivá spoločnosť voči zákazníkom a zamestnancom.  Neustále ukážeme presvedčivé stanice našich vízií a pochopíme hodnotu ľudských zdrojov. Skupina inteligentných talentov spoločne pracuje pre rovnaký cieľ, so silnými schopnosťami a vášňou. So svojou odbornosťou snažíme podporiť inováciu priemyslu. Hodnotu zákazníka stanovíme jednoduchými slovami a účinnými činmi. Naši zamestnanci pracujú otvoreným zmyslom a úprimným záujmom. So svojim postojom získame rešpekt všetkých.