S dôverou sa obráťte na SBC LED výrobcu s akoukoľvek potrebou – rezervácia hotela alebo návšteva továrne – urobíme všetko, aby sme vám mohli pomôcť. Každá vaša prosba a návrh bude pokladom pre našu spoločnosť. Zákaznícka služba SBC spoločnosti je vám denne a ľahko dostupná.

SBC popredajné služby:

1. Obsah popredajných služieb:

Ročná záruka na celý systém okrem ľudského faktora a vis majora.

Ročná kvalitná záruka, zaručená údržba v dobe trvania zmluvy.

Počas doby záruky: riešenie problémov zákazníkov telefonicky, cez fax alebo e-mail.

Bezplatná aktualizácia softvéru.

V prípade kvalitných a funkčných chýb, pochádzajúc z výroby, údržba a výmena je bezplatná. V prípade vis major  - povodeň, zemetrasenie, oheň, vojna – a ak za problém je zodpovedný sám zákazník, riešenie závisí od dohody dvoch zúčastnených strán.

Celoživotná údržba systému: po uplynutí záruky účtujeme len cenu hardware nástrojov.

2. Doba odozvy

Chyba hlásená do dvoch dní bude vyriešená pomocu našim technikom telefonicky, cez fax alebo e-mail.

Ak chyba sa nedá riešiť pomocou spomenutých spôsobov, prosíme zákazníkov, aby nám poslali fotografie a podrobný opis o chybe.

3. Služba aktualizácie systému

Počas doby záruky multimediálny riadiaci softvér displeja je bezplatný.

Ak zákazník potrebuje ďalšie nástroje, rozšírenie softvéru alebo systémových funkcií, budú účtované iba náklady.

Bezplatné vzdelávacie služby.

Cieľom tréningov je školenie prevádzkovateľov sústavu, ktorí budú vedieť ovládať systém na vysokej úrovni, a riešiť aj niektoré zo základných chýb.

Vzdelávacie kurzy učia traja kvalifikovaní inžinieri.

Vzdelávacie kurzy sa usporiadajú v tréningovom stredisku továrne – základný obsah:

Základné počítačové operátorské znalosti

Prevádzkové princípy LED displejov

Programovanie displejov, riadenie herných a zlomyseľných softvérov

Každodenná údržba systému a operácia podľa bezpečnostných predpisov – je dostupné po úspešnej operácii simulovaného systému.